Urz?dzenia spawalnicze – produkcja i serwis | Pomorskie

 

Automaty spawalnicze i nie tylko

 

 

Witamy na naszej stronie internetowej!

PROMOR’S to firma z wieloletnim do?wiadczeniem, dzia?aj?ca na rynku od 1988 roku. W zakresie dzia?alno?ci przedsi?biorstwa mie?ci si? produkcja i sprzeda? automatów spawalniczych wraz z oprzyrz?dowaniem towarzysz?cym oraz naprawa urz?dze? spawalniczych. Specjalizujemy si? w produkcji automatów spawalniczych stosowanych w przemy?le okr?towym. Oferowane przez nas produkty s? przystosowane do spawania w os?onie topika oraz – na specjalne zamówienie – w os?onie gazu.

Produkujemy nie tylko automaty spawalnicze, lecz tak?e suszarki do topnika i elektrod. Tym, co wyró?nia nasze urz?dzenia spawalnicze, jest niezawodno?? i szybko?? obs?ugi. Zapewniamy szybki i fachowy serwis automatów spawalniczych.

 

Naprawa turbospr??arek i inne us?ugi

 

W 2011 roku rozbudowali?my nasz park maszynowy o lini? technologiczn?, przeznaczon? do wywa?ania i regeneracji turbospr??arek w pe?nym zakresie obrotów oraz do naprawy turbin wodnych. ?wiadczymy równie? us?ugi obróbki metali i obróbki skrawaniem.

Jeste?my jedyn? firm? na Pomorzu i w ca?ej pó?nocnej cz??ci kraju, która posiada tak nowoczesny park maszynowy. Siedziba naszego przedsi?biorstwa mie?ci si? w Gda?sku. Zapraszamy do skorzystania z naszych specjalistycznych us?ug!

 

Wspó?pracujemy mi?dzy innymi z:

 

CRIST SHIPYARD, FIGEL, VISTAL GDYNIA SA, CTO SA, RYWAL RHC, MOSTOSTAL, CEDAT, ENERGOMONTA?, STOCZNIA WIS?A,

WELD-TOP, ALSTOM, KOMENDA G?ÓWNA STRA?Y GRANICZNEJ, NOW-WELD i wieloma innymi.

 PROMOR’S Naprawa turbospr??arek - producent urz?dze? spawalniczych