Automaty spawalnicze i nie tylko

Witamy na naszej stronie internetowej!

PROMORS to firma z wieloletnim do?wiadczeniem, dzia?aj?ca na rynku od 1988 roku. W zakresie dzia?alno?ci przedsi?biorstwa mie?ci si? produkcja i sprzeda? automatw spawalniczych wraz z oprzyrz?dowaniem towarzysz?cym oraz naprawa urz?dze? spawalniczych. Specjalizujemy si? w produkcji automatw spawalniczych stosowanych w przemy?le okr?towym. Oferowane przez nas produkty s? przystosowane do spawania w os?onie topika oraz na specjalne zamwienie w os?onie gazu.

Produkujemy nie tylko automaty spawalnicze, lecz tak?e suszarki do topnika i elektrod. Tym, co wyr?nia nasze urz?dzenia spawalnicze, jest niezawodno?? i szybko?? obs?ugi. Zapewniamy szybki i fachowy serwis automatw spawalniczych.

Naprawa turbospr??arek i inne us?ugi

W 2011 roku rozbudowali?my nasz park maszynowy o lini? technologiczn?, przeznaczon? do wywa?ania i regeneracji turbospr??arek w pe?nym zakresie obrotw oraz do naprawy turbin wodnych. ?wiadczymy rwnie? us?ugi obrbki metali i obrbki skrawaniem.

Jeste?my jedyn? firm? na Pomorzu i w ca?ej p?nocnej cz??ci kraju, ktra posiada tak nowoczesny park maszynowy. Siedziba naszego przedsi?biorstwa mie?ci si? w Gda?sku. Zapraszamy do skorzystania z naszych specjalistycznych us?ug!

Wsp?pracujemy mi?dzy innymi z:

CRIST SHIPYARD, FIGEL, VISTAL GDYNIA SA, CTO SA, RYWAL RHC, MOSTOSTAL, CEDAT, ENERGOMONTA?, STOCZNIA WIS?A,

WELD-TOP, ALSTOM, KOMENDA G?WNA STRA?Y GRANICZNEJ, NOW-WELD i wieloma innymi.PROMORS Naprawa turbospr??arek - producent urz?dze? spawalniczych