Automaty spawalnicze kontakt z producentem

Potrzebuj? Pa?stwo niezawodnych i bezpiecznych urz?dze? spawalniczych lub cz??ci zamiennych do automatw spawalniczych? A mo?e s? Pa?stwo zainteresowani napraw? tych wysoce specjalistycznych urz?dze? lub regeneracj? turbin?

Zach?camy do kontakt z firm? PROMORS, cenionym producentem urz?dze? spawalniczych z Gda?ska. Do wsp?pracy zapraszamy klientw z Trjmiasta i ca?ego Pomorskiego oraz z innych regionw Polski. Zapytania dotycz?ce naszej oferty mog? Pa?stwo przesy?a? poprzez zamieszczony poni?ej formularz kontaktowy.

PROMOR'S O?rodek Produkcyjno - Do?wiadczalny Spawalnictwa sp. z o.o.


adres:

telefon:

e-mail:

NIP:


80-298 Gda?sk ul. Jesienna1C

Serwis turbospr??arek oraz urz?dze? spawalniczych

Jan Gi?y?ski 603-923-444

Sprzeda? urz?dze? oraz cz??ci

Przemys?aw Gi?y?ski 605-20-20-60

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

584 090 02 05

Zapraszamy do kontaktu.
Email:
Temat:
Wiadomo??: