Urz?dzenia spawalnicze

Specjalno?ci? firmy PROMORS jest produkcja wysoce specjalistycznych urz?dze? spawalniczych, wykorzystywanych m. in. w przemy?le okr?towym. Produkowane przez nas modele automatw spawalniczych prezentujemy poni?ej. Zajmujemy si? rwnie? produkcj? suszarek do topnika i do elektrod spawalniczych. Zapewniamy du?y wybr cz??ci zamiennych i materia?w eksploatacyjnych do oferowanych przez nas urz?dze?. Ponadto, w zakresie podejmowanych przez nas dzia?a? mieszcz? si? us?ugi regeneracji turbospr??arek samochodowych i naprawy turbin wodnych. Serdecznie zach?camy do zapoznania si? z nasz? ofert?!

OFERTA