INSTRUKCJA OBS?UGI

Suszarka ST-100 przeznaczona jest do suszenia topnika spawalniczego. Stosowanie suszarki umo?liwia uzyskanie parametrw topnika zgodnych z zalecanymi przez jego producenta. Wbudowany programator pozwala u?ytkownikowi na zoptymalizowanie procesu suszenia, w zale?no?ci od aktualnych potrzeb. Pewne zamkni?cie komory oraz obudowa gwarantuj?ca bardzo dobr? izolacj? ciepln? sprawiaj?, i? wygrzewanie jest ekonomiczne i przebiega przy mo?liwie ma?ych stratach energii. Solidna konstrukcja, z komor? wykonan? z blachy nierdzewnej, sprawia i? ST-100 jest urz?dzeniem trwa?ym i niezawodnym.

Charakterystyka:

Obj?to?? robocza komory 70 d^3
Wsad znamionowy
100kg

Wymiary gabarytowe [mm]

560x560x1100
Masa w?asna suszarki 60kg
Zakres regulacji temperatury 0-400 st. C
Moc elementw grzejnych 1.8 kW
Czas doj?cia wsadu do temperatury znamionowej 2; 2.5 h