Suszarka SE-125 przeznaczona jest do suszenia elektrod spawalniczych. Stosowanie suszarki umo?liwia uzyskanie parametrw elektrody zgodnych z zalecanymi przez jej producenta. Wbudowany programator pozwala u?ytkownikowi na zoptymalizowanie procesu suszenia, w zale?no?ci od aktualnych potrzeb. Pewne zamkni?cie komory oraz obudowa gwarantuj?ca bardzo dobr? izolacj? ciepln? sprawiaj?, i? wygrzewanie jest ekonomiczne i przebiega przy mo?liwie ma?ych stratach energii. Solidna konstrukcja, z komor? wykonan? z blachy nierdzewnej, sprawia i? SE-125 jest urz?dzeniem trwa?ym i niezawodnym.

Charakterystyka:

Obj?to?? robocza komory 125 d^3
Wsad znamionowy
160 kg

Wymiary gabarytowe [mm]

520x730x980
Masa w?asna suszarki 100 kg
Zakres regulacji temperatury 0-400 st. C
Maksymalna moc robocza 2400 W
Przeci?tne godzinowe zu?ycie energii elektrycznej na podtrzymanie temp. 0.3 kWh