ASG 500 B jest specjalistycznym urządzeniem do spawania łukiem krytym spoin pachwinowych. Dzięki zwartej budowie i specjalnej uchylnej głowicy posiada znakomite własności eksploatacyjne i poprawia jakość konstrukcji spawanych. Traktor automatu prowadzony jest bezpośrednio na elementach spawanych. Dzięki prostej obsłudze zastępuje pracę wykwalifikowanych spawaczy - zwiększa wydajność spawania.

Zastosowanie:

- spawanie przegród w zbiornikach

- spawanie usztywnień do blachy

- spawanie złącz pachwinowych w kształtownikach

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Charakterystyka:

Prąd spawania 190-500 A
Napięcie łuku spawania
22-44 V

Wymiary traktora automatu
długość [mm]
szerokość [mm]
wysokość [mm]


525
360
612

Masa [kg]
bez topnika i drutu
29
Szybkość spawania 12-60 m/h
Szybkość posuwu drutu elektrodowego 80-340 m/h
Średnica drutu elektrodowego [mm] 2; 2.5
Źródła prądu


TEP 1251
EPVA 1000
LAD 800
LAD 1000
LAD 1200