Automat spawalniczy ASG-1000BS s?u?y do naprawiania szyn tramwajowych (pod topnikiem).

Charakterystyka techniczna:

Pr?d spawania 300-1000 A
Napi?cie ?uku spawania
22 44 V =

Wymiary traktora automatu
d?ugo?? [mm]
szeroko?? [mm]
wysoko?? [mm]
rozstaw k? [mm]
rozstaw osi [mm]


900
1520
800
1425; 1000
505

Masa [kg]
bez topnika i drutu
80
Szybko?? spawania 24-120 cm/min
Szybko?? posuwu drutu elektrodowego 27-178 m/h
?rednica drutu elektrodowego [mm] 2,5 ; 2x2,5 ; 3,15 ;