Regeneracja turbin i inne us?ugi


Dysponuj?c nowocze?nie wyposa?onym parkiem maszynowym, mo?emy Pa?stwu zaproponowa? specjalistyczne us?ugi. Posiadamy du?e do?wiadczenie w regeneracji turbospr??arek w pe?nym zakresie obrotw. Zajmujemy si? rwnie? napraw? turbin wodnych oraz regeneracj? wielu innych typw maszyn i urz?dze?. Prowadzimy serwis urz?dze? spawalniczych, ktry powsta? z my?l? o klientach kupuj?cych produkowane przez automaty spawalnicze. Wykonujemy wiele specjalistycznych prac, takich jak: ci?cie, spawanie, obrbka skrawaniem. Dok?adne informacje o ?wiadczonych us?ugach znajd? Pa?stwo poni?ej:

 • Regeneracja i wywa?anie turbospr??arek samochodowych w pe?nym zakresie obrotw,czyli w obrotach 0-200 000, w warunkach rzeczywistej eksploatacji, z pe?n? gwarancj? na wykonana us?ug?.
 • Obrbka skrawaniem- toczenie, frezowanie
 • Ci?cie
 • Spawanie TIG , spawanie aluminium
 • Naprawa turbin wodnych, regeneracja ,dorabianie ?opat
 • Regeneracja maszyn i urz?dze?, oraz linii technologicznych
 • Serwis urz?dze? spawalniczych
 • Wykonywanie prbek do bada? wytrzyma?o?ciowych w celu uzyskiwania atestw towarzystw kwalifikacyjnych (foto.)
  • rozci?ganie
  • zginanie
  • udarno??
  • makro
 • Remonty urz?dze? nietypowych, w ramach posiadanego parku maszynowego
 • Wykonywanie urz?dze? produkcyjnych na podstawie powierzonej dokumentacji lub w?asnej
 • Dorabianie cz??ci zamiennych do maszyn i urz?dze?
 • Wykonujemy rwnie? adaptacje automatw ASG do wsp?pracy ze ?rd?ami pr?du LINCOLN, SAF, ESAB , LAF